WOOW - we gaan beginnen!

16 september 2021

WOOW – we gaan beginnen!

Aan het begin van dit kalenderjaar gaven wij al aan dat Praktech deel uitmaakt van WOOW. Nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan. WOOW is een afkorting van Wonen, Opleiden, Ondernemen en Werken. Het is een integraal programma dat zich richt op een reeks maatschappelijke opgaven en transities in Limburg, waaronder tekorten op de arbeidsmarkt, demografische krimp, integratie, leefbaarheid, leegstand, en de energietransitie.

Praktech als opleider

Eén van de uitdagingen in Limburg is het tekort aan vakmensen in de bouw- en installatiesector. De jaarlijkse lichting studenten is niet voldoende om aan de groeiende vraag naar deze specialisten te voldoen. En dat is waar Praktech ‘instapt’.
VISTA college, afdeling TAAL+ en Praktech verzorgen namelijk, als deel van het WOOW-project, een laagdrempelig mbo-traject. In dit traject worden praktijkleerplekken georganiseerd in samenwerking met bedrijven uit de bouw. Via deze leerplekken wordt de groep cursisten die aan dit traject deelneemt, voorbereid op een loopbaan in de Limburgse bouw- en installatiebranche.

Eerste groep gaat van start

Maandag 20 september start de eerste groep cursisten van dit project. Deze groep van veertien komen twee dagdelen in de week naar de werkplaats van Praktech in Landgraaf. Daar zullen zij de eerste stappen zetten richting werk in de bouw. De werkmeesters van Praktech begeleiden en scholen hen hierin.
Naast de praktische en theoretische kennis die vanuit Praktech zal worden overgebracht, staat de Nederlandse taal ook op het programma. Een docent van TAAL+ zal daarom ook aanwezig zijn op de werkplaats in Landgraaf. Deze docent biedt extra ondersteuning bij de Nederlandse taal. Zo leren deze cursisten niet alleen de kneepjes van bouwtechnische vakken, maar combineren zij deze kennis ook direct met het (verder) onder de knie krijgen van de Nederlandse taal.
Daarnaast voert Praktech nu, samen met Nurhan Abudjidi (projectleider WOOW- Zuyd Hogeschool), gesprekken met ketenpartners om de cursisten toe te leiden naar ene duurzame plek op de arbeidsmarkt

Opleiden en inburgeren

Het traject dat deze WOOW-cursisten doorlopen bestaat eigenlijk uit twee fasen. Na de eerste fase, die dus op 20 september van start gaat, zullen deze cursisten in fase twee starten met een inburgeringscursus via VISTA college, afdeling TAAL+ of Vluchtelingenwerk. Ook wordt dan de stap naar het bedrijfsleven gezet, zodat de geleerde praktijk ook écht in praktijk te brengen.

Partners in WOOW

WOOW vertrekt van het uitgangspunt dat integrale en interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk is om de grote transities en uitdagingen in Limburg succesvol aan te gaan. Daarom brengt WOOW de ‘quadruple helix’ bijeen: kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen de partners een veelheid aan praktische oplossingen van onderop. Het project is een initiatief van Zuyd Hogeschool in samenwerking met de partners Gemeente Heerlen, Wonen Limburg, VISTA college, Praktech, Universiteit Maastricht, UAF en New Insights Consulting.

Het project is gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken, regiodeal/stadsregio Parkstad en Instituut GAK.